DKW Sport

DKW Sport

14DKWoutdoormei2017DorythaPang Atjok

Kinderen zijn graag buiten, daarom vinden veel van onze sportactiviteiten in de buitenlucht plaats. Via sport en spel ontwikkelen kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden, ze leren om te gaan met winnen en verliezen, handelen in groepsverband en leren om gaan en met spelregels. Dagelijks zorgen onze gediplomeerde sportinstructeurs voor een gevarieerd aanbod aan sportactiviteiten. Wij stimuleren kinderen mee te doen met de activiteiten; maar ons motto is “mee doen mag, maar moet niet”.

Meer weten over onze Sport BSO? Neem dan contact op met planning@dekleinewereld.nl of 020 4120633.