Teken de petitie

Kom op voor Kinderopvang

Petitie

Vorige week is via de media een campagne gestart Kom op voor Kinderopvang! De Kleine Wereld is initiatiefnemer en graag vragen wij hiervoor uw aandacht. Wij maken ons als kinderopvangorganisaties, ouders en medewerkers ernstige zorgen over een voorgenomen maatregel per 1 januari 2019. De maatregel zoals nu voorgenomen verplicht om meer personeel in te zetten in de babyopvang. Wij zijn grote voorstander van maatregelen om de opvang in algemeen en baby opvang in bijzonder verder te verbeteren. Deze maatregel zal echter:

1) een averechts effect hebben,
2) is niet (wetenschappelijk) onderzocht qua effecten op kwaliteit in het huidige stelsel,
3) zal niet uitgevoerd kunnen worden omdat de pedagogisch medewerkers nu al niet of nauwelijks te vinden zijn
4) en leidt tot een enorme netto kostenstijging.

Momenteel bestuderen wij hoe we deze maatregel op onze vestigingen zouden kunnen toepassen en wat het kosten effect is. Alleen al voor de situatie bij De Kleine Wereld is de schatting dat dit tot een verhoging van kosten van meer dan 10% zal leiden. De staatssecretaris wil slechts 4,9% compenseren. U blijft met de netto kosten achter. En dat terwijl er veel betere alternatieven zijn waar wij de staatssecretaris Van Ark op hebben gewezen. Zij en de Tweede kamer moeten deze maatregel onmiddellijk heroverwegen en kiezen voor een alternatief dat wel uitvoerbaar, betaalbaar is en werkelijk bijdraagt aan de kwaliteit van de (baby)opvang.

Alle branchepartijen waar wij contact mee hadden, van kinderopvangorganisaties, ouder organisaties als vakbonden, delen de zorg. Nu de kamer, de staatssecretaris en het ministerie nog.

Uw steun is daarbij nodig. Want pas als men ziet dat zowel ouders, als medewerkers én kinderopvangorganisaties, deze maatregel niet willen, zal men zich hopelijk bedenken. Dit is het laatste moment waarop wij nog maximale druk kunnen uitoefenen voor er over wordt besloten in mei. Teken daarom allemaal deze petitie. En zorgt u dan alstublieft dat ook uw partner en anderen in uw netwerk deze petitie tekenen.

U kunt hier de petitie vinden.

Hartelijk dank,

Mede namens,
voorzitter Centrale Oudercommissie De Kleine Wereld, Hans Janssen
vorzitter Ondernemingsraad De Kleine Wereld, Tamira Tiggelman


Erik Vlutters
Directeur