Algemene en betalingsvoorwaarden De Kleine Wereld

De brancheorganisatie Kinderopvang heeft Algemene Voorwaarden voor Dagopvang & BSO opgesteld. De algemene branchevoorwaarden geven u als ouder/verzorger en ons, als kinderopvangorganisatie, duidelijkheid over de contractuele relatie en de gemaakte afspraken in het kader van de opvang.

Heeft u vragen? Neem dan gerust  contact    met ons op, wij helpen u graag verder!

Op alle leveringen en diensten van De Kleine Wereld zijn dan ook de Algemene Voorwaarden (ENG) en Betalingsvoorwaarden (ENG) van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 34187933.

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.