Inschrijven

Gegevens kind:

Naam is verplicht.
Voornaam is verplicht.
Geboortedatum (vermoedelijke) is verplicht.
Gewenste startdatum is verplicht.

Soort opvang

(aankruisen welke gewenst is) is verplicht.

Gegevens ouder

Naam is verplicht.
Voorletters is verplicht.
Relatie tot kind is verplicht.
Adres is verplicht.
Postcode is verplicht.
Woonplaats is verplicht.
Telefoonnummer mobiel is verplicht.
E-mailadres is verplicht.

Gewenste dagen

(aankruisen welke gewenst zijn) is verplicht.

Opmerkingen