Inschrijven

Gegevens kind:

Voornaam is verplicht.
Tussenvoegsel is verplicht.
Achternaam is verplicht.
Datum moet voldoen aan het format dd-mm-jjjj en na of op 01-01-2007 zijn
Datum moet voldoen aan het format dd-mm-jjjj en na of op 01-01-2007 zijn

Soort opvang

(aankruisen welke gewenst is) is verplicht.

Gegevens ouder

Voorletters is verplicht.
Tussenvoegsel is verplicht.
Achternaam is verplicht.
Adres is verplicht.
Huisnummer is verplicht.
Postcode is verplicht.
Woonplaats is verplicht.
Telefoonnummer mobiel is verplicht.

Gewenste dagen

(aankruisen welke gewenst zijn) is verplicht.
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het Privacyreglement van De Kleine Wereld. is verplicht.