Openingstijden

Openingstijden De Kleine Wereld
Dagopvang
Onze reguliere openingstijden zijn dagelijks van maandag tot en met vrijdag van 7:30 uur tot 18:30 uur gedurende het hele jaar, met uitzondering van de week tussen kerstmis en oud & nieuw. U kunt uw kind 's ochtends brengen tussen 7:30 uur en 9:30 uur, in de middag kunt u bij ons terecht tussen 12:30 uur en 13:00 uur en 's avonds voor het ophalen tussen 16:00 uur en 18:30 uur. Wij hechten veel belang aan een zekere regelmaat. Door dagelijks terugkerende activiteiten zoals slapen en het gezamenlijk eten aan tafel, krijgt uw kind zekerheid en een greep op de gebeurtenissen. Het is dan ook belangrijk dat u niet te veel van bovengenoemde tijden afwijkt, om de rust in de groepen te bewaren.

Wanneer u buiten de reguliere tijden opvang geregeld wilt hebben, kunt u bij ons informeren naar de mogelijkheden om gebruik te maken van flexibele openingstijden. Hierbij kunt u denken aan ruimere uren in de ochtend of avond, of bijvoorbeeld een extra dag(deel).

BSO
De Kleine Wereld is het hele jaar geopend, met uitzondering van de dagen tussen kerst en oud & nieuw, de algemeen erkende feestdagen en de trainingsdagen. Onze reguliere openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 14:30 uur tot 18:30 uur en op woensdag van 11:30 uur tot 18:30 uur. De vestiging in Almere is maandag tot en met vrijdag geopend van 7:00 uur tot 08:30 uur en ’s middags na school tot 19:00 uur.

Tijdens vakantie- en vrije dagen openen onze vestigingen hun deuren om 07:30 uur, met uitzondering van Almere die om 08:30 uur opent. Tijdens studie- en vrije dagen van school openen wij onze deuren bij een kindbezetting vanaf 5 kinderen.

De precieze tijden zijn terug te vinden op het tarievenoverzicht van de betreffende vestiging. Wanneer u extra of flexibele opvang wenst, bijvoorbeeld alleen tijdens schoolweken, of op wisselende dagen, kunt u bij ons informeren naar de mogelijkheden.

Brengen en halen
Dagopvang
U kunt uw kind ‘s ochtends brengen tussen 7.30 uur en 9.30 uur (in Almere tussen 07.00 uur en 09.30 uur), in de middag kunt u halen en brengen tussen 12.30 uur en 13.00 uur en ’s avonds ophalen tussen 16.00 uur en 18.15 uur (in Almere tussen 16.00 uur en 18.45 uur). Wij hechten veel belang aan een zekere regelmaat. Door de dagelijks terugkerende activiteiten zoals slapen en gezamenlijk eten aan tafel, krijgt uw kind zekerheid en een greep op de gebeurtenissen. Het is dan ook belangrijk dat u niet te veel van bovengenoemde tijden afwijkt, zodat de rust in de groepen bewaard blijft. In onderling overleg kan in individuele gevallen worden afgeweken van de haal- en brengtijden.

BSO
Uw kind wordt in principe lopend van school gehaald door onze pedagogisch medewerkers. Kinderen kunnen zo na een schooldag meteen een frisse neus halen en de benen strekken. In enkele gevallen kunnen wij beslissen om een ander vervoersmiddel in te zetten. ‘s Middags kunt u uw kind tussen 16:30 uur en 18:30/19:00 uur ophalen. In onderling overleg kan bij  individuele gevallen worden afgeweken van de haal- en brengtijden.

Sluitingsdagen dagopvang & BSO
De Kleine Wereld is gesloten op de nationaal erkende feestdagen, de dagen tussen kerst en oud & nieuw en 2 trainingsdagen, in het kader van de deskundigheidsbevordering van onze medewerkers.