Veelgestelde vragen

Bij het aanmelden van je kind komt een hoop kijken. We helpen je dan ook graag om al je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden! Bij onze veelgestelde vragen kun je het antwoord op je vraag vinden.  Staat jouw vraag er niet tussen?  Neem dan contact op met onze Front Office zij staan je graag te woord.

 

Deze pagina is nog in ontwikkeling

Momenteel zijn wij druk bezig om onze veelgestelde vragen zo goed mogelijk neer te zetten op onze website.  Ondertussen staan wij je graag telefonisch te woord voor al je vragen dit kan door contact op te nemen met onze Front Office. 

Inschrijven

+ Ik wil mij inschrijven bij De Kleine Wereld. Hoe doe ik dat?

 Inschrijven kan vrijblijvend en kosteloos bij ons via de website. In het inschrijfformulier kunt u wensen en mogelijkheden aangeven en zodra wij het formulier hebben ontvangen krijgt u van ons een automatische bevestiging waarna er z.s.m. contact met u wordt opgenomen door onze Frontoffice zij zullen samen met u alle nodige gegevens doorlopen en u daarna eventueel op onze wachtlijst plaatsen, dit kan voorkomen als er nog geen directe beschikbaarheid is op de gevraagde locatie.
Na het bespreken van de mogelijkheden beschikken wij over alle goede informatie om u kind op de wachtlijst te zetten of het contract af te sluiten.

+ Waarom kom ik op de wachtlijst en wat is de verwachte wachttijd? 

Er zijn bij het plaatsen en plannen van kinderen verschillende factoren die meespelen bij het plaatsen van een kind op de wachtlijst.  Dit zijn de (combinatie van de gewenste dagen en startdatum, leeftijd van het kind, en opzeggingen van kinderen die al geplaatst zijn.  We houden hierbij altijd rekening met de beroepskracht-kindratio  In     sommige situaties krijgen kinderen voorrang zoals het plaatsen van broertjes en zusjes van al eerder geplaatste kinderen. Dit is onze    interne wachtlijst. Zodra er een plek beschikbaar is nemen wij contact met jullie voor de verdere afhandeling van het contract. We streven ernaar zoveel mogelijk kinderen een plekje te geven binnen De Kleine Wereld. 

+ Ik weet nog niet hoeveel dagen ik wil en is het mogelijk om flexibele dagen af te nemen? 

  

Bij de Kleine wereld vinden we het belangrijk dat we de kinderen een stabiele omgeving bieden waarin ze zich veilig voelen. We hebben daarvoor met veel aandacht ervoor gekozen om minimaal 2 vaste contractdagen af te nemen zodat kinderen in hun verblijf minder moeite hebben met het hechten en wennen van de omgeving, vriendschappen kunnen sluiten en er structuur in de week is. 

Wanneer u wel alvast u kindje wil aanmelden maar nog niet precies weet per wanneer u opvang wenst en hoeveel dagen u daadwerkelijk zou willen afnemen is het verstandig uw kindje aan te melden per de vroegst mogelijke datum en het grootst aantal dagen dat u denkt nodig te hebben. Dit kunt u gaandeweg wanneer u hier meer zicht op heeft   altijd bij ons wijzigen. 

 

+  Hoe gaan jullie om met ruilen en extra dagen? 

Extra dagen of ruildagen kunt u aanvragen via onze Ouderapp. De leidinggevende of pedagogisch medewerker van de locatie kan via de app een aanvraag    goedkeuren bij voldoende ruimte op de groep of afwijzen wanneer de groepsgrootte een extra kind niet toelaat. De ouder krijgt hiervan een bericht. 

+ Zijn BSO-contracten inclusief hele dagen opvang tijdens studiedagen en/of schoolvakanties?

All-in   BSO-contracten zijn tevens inclusief studie en marge dagen, dit betekent dat vakanties en studie en marge dagen binnen het pakket vallen.   Wanneer   u een contract exclusief vakantie afneemt vallen hierin geen studie en marge dagen, tevens zijn vakanties hierin niet opgenomen. 

 

+ Werken jullie met horizontale of verticale groepen? 

Bij De Kleine Wereld werken we met verschillende groepen, op het KDV werken we het meest met verticale groepen dit zijn groepen waar kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar worden opgevangen. Tevens zijn er op sommige locaties  babygroepen en een twee plus groep op deze groepen worden ook kinderen met een VVE indicatie opgevangen en bieden we een VVE programma aan. 

 

 

 

+ Zijn er sluitingsdagen en kun je deze ruilen voor een andere dag?  

Aan het begin van het jaar en tijdens het intakegesprek wordt de sluitingskalender gecommuniceerd via onze ouderapp. We zijn gesloten op nationale feestdagen en twee academie dagen. Voor alle    sluitingsdatums geldt dat deze niet geruild kunnen worden voor een andere opvangdag. De kosten hiervan zijn berekend in het vaste uurtarief.  

+ Krijg ik bij een tweede kind korting en heeft deze voorrang op de wachtlijst? 

Bij de plaatsing van een tweede   kind   bieden wij geen korting. Wel krijgen broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen voorrang op de wachtlijst, zodra een tweede kindje wordt aangemeld proberen wij hier rekening mee te houden in de planning.  Het is belangrijk een kindje zo spoedig mogelijk aan te melden zodat er ook daadwerkelijk rekening mee gehouden kan worden in de planning en zal er altijd gekeken worden naar de haalbaarheid van het verzoek. Wanneer een kindje op zeer korte termijn geplaatst moet worden is de kans groot dat dit niet haalbaar is binnen de planning. We proberen zoveel mogelijk te voldoen aan de wensen van het plaatsing verzoek, maar het kan voorkomen dat de gewenste dagen per de gewenste ingangsdatum niet meteen beschikbaar zijn. Ouders mogen tevens een voorkeur voor een groep aangeven en ook hieraan proberen we tegemoet te komen, maar hiervoor kunnen wij geen garantie bieden. 

+ Hoe schrijf ik mijn tweede of volgende kind in 

Een volgend kind schrijf je in via de website door een regulier aanmeld formulier in te vullen. Zodra wij de aanmelding in goede orde hebben ontvangen,     krijgt u van ons een bevestiging van de aanmelding. 

 

+ Ik wil andere contractdagen, hoe geef ik dat door?  

Gewenste wijzigingen in contractdagen kun je via een mail aan planning@dekleinewereld.nldoorgeven.  De planner checkt aan de    hand van de mail of er mogelijkheden zijn om de dagen te wijzigen en stuurt    bij mogelijkheden een wijziging overeenkomst.  

+ Hoe kan ik opzeggen en wanneer loopt een contract automatisch af ? 

Contracten moeten worden opgezegd per mail, mondeling is dit     niet mogelijk. De Kleine Wereld hanteert een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen kan voor het eind van de maand of voor de 16e van de maand en de overeenkomst loopt dan tot het eind van de komende maand of tot de 15e van de komende maand. Het is belangrijk     om hierbij de kinderopvangtoeslag tijdig op te zeggen om onnodige terugbetalingen te voorkomen 

+ Kunnen contracten tijdelijk worden gepauzeerd?  

Contracten kunnen niet tijdelijk worden gepauzeerd

De Kleine Wereld op Instagram: