Kwaliteit
&
Veiligheid

Aandachtsfunctionaris
Onder andere aan de kinderopvang wordt in het kader van de kwaliteitszorg de plicht opgelegd om deze meldcode te hanteren bij vermoeden of signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Één van de (verplichte) stappen van de wet meldcode is om een deskundig collega of aandachtsfunctionaris te consulteren. Dat impliceert dat die specifieke deskundigheid ook in huis aanwezig moet zijn. Al onze medewerkers worden regelmatig getraind waardoor we meerdere deskundigen in huis hebben. Daarnaast hebben we officieel hiervoor opgeleide Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling.

Contact opnemen met onze aandachtfunctionarissen kan via

Aandachtsfunctionaris@dekleinewereld.nl 

Vertrouwenspersoon
Natuurlijk kun je met al je vragen terecht bij de (assistent-)vestigingsmanager, maar het kan voorkomen dat je het prettiger vindt om met iemand buiten de vestiging te praten als je ergens mee zit. Het kan gaan om allerlei zaken waarvan je het belangrijk vindt dat deze vertrouwelijk besproken kunnen worden, de gespreksonderwerpen zijn bewust niet afgebakend. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en zal nooit iets ondernemen zonder dat je daarmee hebt ingestemd. Voor vertrouwelijke zaken kun je terecht bij onze medewerkers:

Vertrouwenspersoon@dekleinewereld.nl

Indien je wenst dat je mail door een specifieke vertrouwenspersoon in behandeling wordt genomen , kun je dat vermelden in de email.