Opvang van 4 -13

Ook als je kind al wat ouder is, blijft spelen een ideale manier om je te ontplooien en te vormen. De buitenschoolse opvang (BSO) van De Kleine Wereld is hier helemaal op ingericht. Na schooltijd, in de vakanties en op roostervrije (studie en marge) dagen zorgen wij voor een fijne plek voor je kind om te zijn.

De kinderen worden na schooltijd opgevangen door de pedagogisch medewerkers. Zij drinken wat met de kinderen, terwijl er tijd en aandacht besteed wordt aan de belevingen op en verhalen over school. Op de lange middag (woensdag/vrijdag) en tijdens vakantiedagen worden, afhankelijk van de behoeften en belangstelling, activiteiten aangeboden aan de kinderen. Zoals (voor)lezen, creatief bezig zijn of sport. Ook worden de kinderen uitgedaagd op ontdekking te gaan, bijvoorbeeld door een workshop koken, schaak- of schilderles en museum bezoeken. Naarmate kinderen ouder worden, hebben ze meer behoefte om met leeftijdsgenoten te spelen. Hier krijgen ze alle ruimte voor. Tot slot kunnen de kinderen met of zonder begeleiding huiswerk maken.

Kinderopvang & ontwikkeling

Bekijk de video

Buitenschoolse opvang

BSO bij De Kleine Wereld

  • Huiselijk & ontspannen
  • Aandacht voor je kind
  • Huiswerkbegeleiding
  • In schoolvakanties hele dagen opvang
  • Allerlei workshops en uitjes
  • Opvang al mogelijk vanaf één dag per week
  • Sport en Outdoor programma's