Voorschoolse opvang (VVE erkend)

Peuters zijn van nature nieuwsgierig, zij willen op ontdekkingstocht en zijn op zoek naar de antwoorden op al hun ‘Waarom-vragen’. De peuters kunnen op ontdekkingstocht gaan in onze speciale (VVE-erkende) peutergroepen. Kinderen van 2 tot 4 jaar gaan onder gespecialiseerde begeleiding van twee (VVE) gekwalificeerde medewerkers op onderzoek uit. In de groep, op de gang, in de tuin of buiten de locatie overal is iets te ontdekken!

De peuters worden spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Zij zitten regelmatig in de kinderen in de kring voor een activiteit of om van elkaar te horen wat iedereen beleeft heeft. Het dagritme is hetzelfde als op school en elke periode staat een ander thema centraal. Daarnaast gaan we ook regelmatig op bezoek bij de Grote School, en basisschool in de buurt waar we een uurtje meedoen in de klas.

Onze medewerkers op de peutergroep hebben specifieke kennis over de ontwikkeling van een peuter. Door gericht te kijken naar de ontwikkeling van het kind kan de medewerker de behoefte bepalen. Gaat het goed, heeft het kind extra ondersteuning of juist extra uitdaging nodig, ieder kind krijgt de begeleiding en ondersteuning die hij nodig heeft. En dat is niet alleen zo op onze Peutergroepen. Wist u dat wij op al onze kinderopvang locaties met de Pientere Peuter methode werken?

Op de groep is dagelijks plaats voor 16 peuters die door twee pedagogisch medewerkers begeleid worden. De speciale (VVE- erkende) Peuteropvang bieden wij aan op twee locaties:
• Kindcentrum De Avonturijn
• De Kleine Wereld Juliana

En vanaf het derde kwartaal 2019 ook op:
• De Kleine Wereld Ceintuurbaan
• De Kleine Wereld Steigereland

De peuteropvang valt onder de wet kinderopvang. Elke ouder heeft hierdoor recht op tegemoetkoming in de kosten voor de opvang. Als ouder betaal je een inkomsten afhankelijke bijdrage en ontvang je een vergoeding in de vorm van Kinderopvang toeslag of gemeentelijke tegemoetkoming. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de gemeente Amsterdam. Op de website wordt gesproken over voorscholen, vroegscholen en VVE peuteropvang. De termen worden door elkaar gebruikt maar betekenen hetzelfde.

Je kunt je hier inschrijven voor de voorschoolse / peuteropvang.

 

De Kleine Wereld

Het vinden van geschikte opvang voor je kind is geen kleinigheid. Dat beseffen wij ons maar al te goed.

Vanzelfsprekend zoek je de best denkbare opvang. Een veilige en stimulerende omgeving waarin je kind zich blijft ontwikkelen en zich helemaal op z’n gemak voelt.

Van kinderopvang verwacht je dan ook professionaliteit, persoonlijke betrokkenheid, pedagogiek en stabiliteit met veel warmte, betrokkenheid en aandacht voor je kind van de begeleiders. Kortom: een echte partner in de opvoeding.

Die partner willen wij zijn. Zullen we kennismaken? Neem contact op met planning@dekleinewereld.nl of 020 4120633.

Doelstelling

Bij De Kleine Wereld zijn we - samen met ouders - bezig met opvoeden. Dit doen wij in een liefdevolle en professionele omgeving waarbij het plezier voor een kind voorop staat. Het opvoeden heeft tot doel om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op een zelfstandige en sociale deelname aan de samenleving. Dat betekent dat we kinderen niet alleen de mogelijkheid bieden zich ongestoord en vrij te ontwikkelen, maar dat we hun ook vaardigheden, kennis, normen en waarden meegeven. Dat doen we spelenderwijs, immers kinderen leren door te spelen.

De Kleine Wereld is:

  • Opvang en ontwikkeling voor kinderen van 0 – 12 jaar
  • In een huiselijke omgeving; in samenspraak met ouders
  • Stabiel team zeer gemotiveerde medewerkers die on- en off the job gecoacht worden
  • Dagelijks een verse, warme maaltijd
  • Pedagoog die medewerkers en ouders ondersteunt
  • Gevarieerde activiteiten voor de ontwikkeling en voor het plezier
  • Voorschoolse opvang, Sport & Outdoor BSO
  • En nog veel meer!

Kinderopvang & ontwikkeling

Bekijk de video