Verklaring n.a.v. incident op De Kleine Reus

Amsterdam 10-12-2022

Twee weken geleden kwam ons, via een van de collega’s van het Integraal Kind Centrum (IKC)-team De Kleine Reus, ter ore dat één van de medewerkers van De Kleine Wereld bij de tussen schoolse opvang (TSO) van twee klassen stukjes van horrorfilms heeft laten zien. We zijn geschokt door deze ontdekking en hebben dat hoog opgenomen. Het staat haaks op onze missie om kinderen in een veilige omgeving met plezier te laten ontdekken en ontwikkelen.

Er is een bijeenkomst met de ouders gehouden om hen te informeren over de stappen die door De Kleine Reus en De Kleine Wereld zijn ondernomen. Onze eerste gezamenlijke zorg ging (en gaat) uit naar de kinderen. De Kleine Reus heeft direct het ouder- en kind team (OKT) ingeschakeld en het pedagogisch specialistenteam van De Kleine Wereld is betrokken. De betreffende medewerker is uiteraard vanaf de melding niet meer werkzaam geweest op De Kleine Reus.

Verder hebben wij contact gehad met de Vertrouwensinspecteur Onderwijs en Kinderopvang van de Inspectie van het Onderwijs, de GGD-inspectie en de politie, zodat zorgvuldig onderzoek kon worden opgestart. De politie heeft de verzamelde informatie voorgelegd aan de officier van justitie en die zal met een advies komen of er volgende stappen nodig zijn. Op basis van de verzamelde informatie hebben wij het dienstverband met de medewerker beëindigd. Screeningsautoriteit Justis kan, mede op basis van de uitkomsten van het nadere politieonderzoek, besluiten om de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te trekken. We vertrouwen er op dat de bevoegde instanties op basis van hun onderzoek,  waar we uiteraard in alle transparantie aan hebben meegewerkt, en vanuit hun expertise een zorgvuldige afweging maken. We wachten de uitkomsten daarvan met belangstelling af.

Wij willen benadrukken dat alle medewerkers van De Kleine Wereld in het bezit zijn van een VOG en gekoppeld zijn aan het personenregister voor continue screening. Ook deze voormalig medewerker viel daar onder. Daarnaast ontvangen alle medewerkers volgens de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) pedagogische coaching.

Door die zorgvuldige werkwijze minimaliseren we het risico op onveilige situaties. Het raakt ons zeer dat er in de berichtgeving in Het Parool anders gesuggereerd wordt. We voelen zelf ook emotie bij dit incident, want er zijn kinderen betrokken en die willen we juist beschermen. Tegelijkertijd voelen we sterk de behoefte om te gaan staan voor onze medewerkers, onze missie en onze zorgvuldige manier van werken bij De Kleine Wereld.