Pedagogisch Beleid

Je kind krijgt bij De Kleine Wereld de kans zich spelenderwijs te ontwikkelen tot een gelukkig, krachtig en sociaal vaardig mens. Om zo’n hoge standaard waar te kunnen maken, moet je wel wat in huis hebben. Onze medewerkers werken vanuit hun kennis over kinderen, onze jarenlange ervaring en de inspiratie uit het gedachtengoed van drie deskundigen; twee pedagogen en een psycholoog.

Om te beginnen is er Loris Malaguzzi, grondlegger van de pedagogiek uit Reggio Emilia. Zijn uitgangspunt is de kracht van ieder kind. Ieder kind gaat vanaf zijn geboorte op zoek naar contact met de mensen en de wereld om hem heen. Kinderen zijn competent en creatief. Door goed naar hen te kijken en te luisteren, ontdekken we wat hen bezighoudt en wat ze nodig hebben. Dit principe komt dagelijks in ons werk tot uiting. In de praktijk houdt het in dat de kinderen veel ruimte krijgen om zelf te ontdekken en zelf keuzes te maken. Veel vrijheid dus! In plaats van de kinderen bezig te houden, worden de kinderen gemotiveerd om zelf te ontdekken.

Thomas Gordon is een toonaangevend ontwikkelingspsycholoog. Zijn theorie is gebaseerd op het principe dat kinderen serieus genomen moeten worden, omdat zij prima in staat zijn zelf hun problemen op te lossen, als ze daartoe maar de kans krijgen. Communicatie en goede onderlinge relaties tussen kinderen en volwassenen zijn cruciaal. Kinderen zijn gelijkwaardig in relaties. Kinderen kunnen goed aangeven wat ze willen; met of zonder woorden. Gordon's manier van actief luisteren en respectvol inspelen op behoeften van het kind zijn zichtbaar in onze manier van werken.

Ten slotte is er het gedachtegoed van de pedagoog en onderwijzer Céleste Freinet. Het kind en zijn van nature aanwezige drang om de omringende wereld te onderzoeken, vormen het uitgangspunt van de Freinet-pedagogiek. Kinderen leren door te ervaren, te ontdekken en te beleven. In het kinderdagverblijf betekent dit dat de kinderen naast spelen met speelgoed en vriendjes, zich moeten kunnen bezighouden met de dagelijkse organisatie in het kinderdagverblijf.

Meer over ons pedagogisch beleid en de manier waarop we ons beleid in de praktijk brengen kun je lezen in onze pedagogische werkwijze.