Kanjermethode

Elk kind moet zich veilig en vertrouwd voelen op zijn of haar BSO-groep. Alleen dan kan een kind zichzelf zijn, spelen en ontwikkelen. Op de BSO’s wordt een veilig groepsklimaat gecreëerd door met respect met elkaar om te gaan en uit te gaan van de goede bedoelingen van elkaar. De met de kinderen opgestelde groepsafspraken vormen de basis. De Kanjermethode vormt de leidraad. De Kanjermethode gaat ervan uit dat iedereen het verlangen heeft goed te doen en met de juiste intentie handelt.

De kanjer gedraagt zich zoals hij is, zoals werkelijk bij hem past. De kanjer denkt goed over zichzelf en durft op een respectvolle manier zijn mening te geven.
Meestal lukt dat en soms gaat het mis. Wanneer het een keer mis gaat, is het belangrijk dat pm'ers zichzelf of het kind kunnen sturen om zich weer als Kanjers te gedragen. Hiervoor gebruiken we op de BSO de Kanjerposter. Deze poster hangt op elke groep. Meer over het gebruik van de kanjermethode en de inzet van de poster vind je in ons   Pedagogisch Werkplan (p.20).