Kinderparticipatie

De Kleine Wereld luistert en houdt rekening met de wensen van de kinderen. Binnen de buitenschoolse opvang willen we kinderen dan ook graag inspraak geven. Kinderparticipatie is belangrijk. Het is goed om kinderen van jongs af aan vertrouwd te maken met inspraak. Uiteraard steeds op een manier die bij hun ontwikkelingsniveau past. Door participatie wordt het zelfvertrouwen, de communicatieve vaardigheden, zelfstandigheid, tevredenheid en de betrokkenheid van de kinderen bij de buitenschoolse opvang vergroot.

De opvang van de kinderen kan verbeteren door de inbreng van de kinderen over de onderwerpen die hen direct aangaan, serieus te nemen. Bijvoorbeeld over de aanschaf van speelgoed, keuze voor activiteiten, thema’s, omgaan met pesten, regels en corrigeren. De pedagogisch medewerkers krijgen door middel van kinderparticipatie een goed inzicht in de belevingswereld van het kind.

Kinderraad
Kinderparticipatie vindt op meerdere manieren plaats, zo kunnen 8-plussers een eigen vragenlijst 'welbevinden' invullen en heeft elke BSO-vestiging een eigen kinderraad.

In de kinderraad zitten vier kinderen en een pedagogisch medewerker. Ze vergaderen één keer per maand over nieuwe materialen en uitstapjes of workshops. Tijdens deze vergaderingen is een kind de voorzitter. Deze functie wordt elke keer gerouleerd. Het is een streven om ook uitwisseling plaats te laten vinden met kinderraadsleden van andere vestigingen binnen De Kleine Wereld.