BSO De Kleine Reus

Manager:
Noorderstraat 6
1017 TV Amsterdam

Terug naar overzicht

Nieuwe looierstraat:
2 groepen (4-7 jaar) met 20 kinderen
LRKP nummer = 138902239

Noorderstraat:
2 groepen (6,5 - 9 jaar) met 20 kinderen
1 groep (9+ jaar) met 30 kinderen
LRKP-nummer: 566682291

Openingstijden BSO regulier: van 15.00 - 18.30 uur & woensdag van 12.30 tot 18.30 uur
Openingstijden BSO vakanties: van 8.30 tot 18.30 uur

VSO (= tijdens schoolweken): bij voldoende animo mogelijk vanaf 7.30 uur.

Inspectierapport Inspectierapport #2

Buitenschoolse opvang: BSO De Kleine Reus

Scholen waar we kinderen van ophalen:
- IKC De Kleine Reus

BSO De Kleine Reus
De Kleine Wereld biedt binnen IKC De Kleine Reus de buitenschoolse opvang aan. We doen dat vanuit 2 locaties. Op de Nieuwe Looierstraat 9 wordt samen met onderwijs gebruik gemaakt van ruimtes voor de kinderen van 4 tot 7 jaar. De inrichting en het spel en speelmateriaal is op de leeftijd afgestemd. Op de locatie Noorderstraat 6 zijn de ruimtes ingericht voor kinderen vanaf 6,5 tot 13 jaar. De 2 gebouwen liggen aan de achterzijde tegenover elkaar. Daartussenin bevindt zich onze geweldige buitenruimte. Kinderen kunnen hier tuinieren, voetballen, bouwen in het buitenatelier, maar ook klimmen, klauteren in het grote houten speelkasteel of met een waterbaan spelen.

Na school worden de kinderen opgehaald en gaan ze naar een van de huiskamers (stamgroepen) om wat te eten en te drinken. Daarna zijn er diverse mogelijkheden voor sport, spel en creatieve activiteiten. Maar ook om lekker niks te doen of rustig een boekje te lezen. De nadruk ligt na een lange dag school vanzelfsprekend op vrije tijd.

Naast de huiskamers maken we gebruik van de gymzaal, theaterzaal en de ruime buitenruimte voor de deur. Kinderen worden gestimuleerd om lekker te spelen en te ontdekken in de buitenlucht.

Maandelijks bieden wij een gevarieerd activiteitenprogramma, waarin talentontwikkeling centraal staat. Creativiteit, muziek, sport en dans; wij helpen kinderen ontdekken waar zij goed in zijn, en vooral: plezier aan beleven! Blije kinderen en tevreden ouders. Daar draait het om bij De Kleine Wereld.

 

Tussenschoolse opvang
De Kleine Wereld verzorgt tussen de middag voor alle kinderen van De Kleine Reus de tussenschoolse opvang. Deze overblijf duurt ¾ uur. Daarnaast worden de pedagogisch medewerkers van De Kleine Wereld 5 kwartier ingezet in de klas ter ondersteuning van de docenten (klassen-assistent). De assistenten ondersteunen, faciliteren en hebben een onderwijskundig toegevoegde waarde. Door in de klas betrokken te zijn bij de kinderen, kennen onze medewerkers hun situatie in de klas en op school. De collegiale samenwerking in IKC-verband draagt bij aan het versterken van de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen in relatie tot de verschillende disciplines binnen het IKC. Ouders ontvangen per schooljaar een factuur om de TSO te kunnen bekostigen. TSO valt niet onder de wet kinderopvang en daarom komt men daarvoor dus niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.