Contactmomenten

Documentatiemap
Naast het mondelinge contact tijdens het halen (en brengen) met de pedagogisch medewerkers zal in de documentatiemap de globale ontwikkeling van het kind bijgehouden worden. Het is zeker de bedoeling dat ouders zelf ook in de documentatiemap kunnen schrijven of foto’s plakken. Men kan het dan ook mee naar huis nemen. Uiteindelijk zal er een waardevol document “voor later” ontstaan met de globale ontwikkeling van uw kind tijdens zijn verblijf bij De Kleine Wereld met foto’s, schilderijen en tekeningen.

Oudergesprekken
Eenmaal per jaar voeren de pedagogisch medewerkers gesprekken met ouders van circa 30 minuten, aan de hand van het kindbeeld. In het observatieverslag van het kindbeeld worden het welbevinden van het kind en de ontwikkeling van het kind beschreven. Dit gesprek vindt rondom de verjaardag plaats. Mocht er tussendoor behoeften zijn aan een gesprek vanuit ouders of pedagogisch medewerkers bieden wij hier graag gelegenheid toe.

Wereld Nieuws
Wereld Nieuws is het digitale magazine van De Kleine Wereld en verschijnt 4 x per jaar. U wordt hierin u op de hoogte worden gehouden van wetenswaardigheden rond kinderopvang, het kinderdagverblijf, de oudercommissie etc. Daarnaast schrijven alle groepen iets over het reilen en zeilen op de groep, leuke weetjes over de kinderen en de ondernomen activiteiten.

 

 

Kinderopvang & ontwikkeling

Bekijk de video

Samen opvoeden

In samenspraak

Samen met ouders