Contactmomenten

De Kleine Wereld-app
Voor de dagelijkse communicatie met ouders, maken we gebruik van de DKW-app. Op deze manier kunnen we je eenvoudig op de hoogte houden. Bijvoorbeeld omdat er nieuwe foto’s zijn geplaatst van je kind of omdat er informatie is gedeeld door de vestigingsmanager of het hoofdkantoor. Ook kunnen ouders een (herinnerings-)bericht krijgen voor het invullen van de vakantieplanning of activiteiten. Daarnaast is het mogelijk om ruil- of extra dagen aan te vragen en zijn facturen en jaaropgaven in te zien.

Oudergesprekken
Naast de dagelijkse overdacht vindt er eenmaal per jaar een 'kindbeeldgesprek' plaats tussen ouder en pedagogisch medewerker. Meestal gebeurt dit rondom de verjaardag van het kind. Tijdens het gesprek komen o.a het welbevinden en de ontwikkeling van je zoon of dochter tijdens de opvang aan de orde. Mocht er vaker behoeften zijn aan een gesprek vanuit ouders of pedagogisch medewerkers, dan is daar alle ruimte voor.

Wereld Nieuws
Wereld Nieuws is het digitale magazine van De Kleine Wereld; deze verschijnt 4  keer per jaar. Hierin wordt informatie gedeeld over de opvang in het algemeen, de eigen opvanglocatie in het bijzonder, berichten van de oudercommissie of andere relevante en/of leuke zaken.

 

 

Kinderopvang & ontwikkeling

Bekijk de video

Samen opvoeden

In samenspraak

Samen met ouders