Thema's en activiteiten

Thematisch werken bij De Kleine Wereld
Het activiteitenjaarprogramma van de dagopvang en BSO wordt ingevuld aan de hand van thema’s. Dit houdt in dat onderwerpen langere tijd op verschillende manieren aan bod zullen komen.

Door het aanbieden van de verschillende thema’s, stimuleren wij de creativiteit & ontwikkeling bij kinderen waardoor zij de ruimte krijgen om zelf nieuwe dingen te ontdekken. Een thema duurt ongeveer zes weken. In een jaar komen in ieder geval thema’s aan de orde rondom de volgende onderwerpen: Natuur & Techniek; Sport & Spel;  Kunst & Cultuur; Muziek;  Mens & Maatschappij.

Ontwikkelingsgebieden
Alle activiteiten die we doen dragen bij aan de ontwikkeling van je kind. De afwisseling en variatie in het aanbod van activiteiten is belangrijk om spelenderwijs alle ontwikkelingsgebieden aan bod te laten komen. Denk hierbij aan de sociaal-emotionele-, motorische-, taal-, cognitieve-, zintuiglijke- en creatieve ontwikkeling. Het kind kan op zijn eigen niveau meedoen aan het thema. We zorgen ervoor dat een activiteit zo opgezet wordt, dat kinderen van verschillende ontwikkelingsniveaus ermee kunnen werken. En vooral bieden we kinderen de ruimte om op hun eigen manier bezig te zijn. Doordat thema’s goed aansluiten bij hun belevingswereld kunnen kinderen fantasiespel ontwikkelen en allerlei nieuwe begrippen en woorden leren. Goed kijken en luisteren naar de kinderen is hierbij belangrijk.

Ervaren
Bij thematisch werken speelt de ervaring voor een kind een belangrijke rol. Dit houdt in dat kinderen kennis maken met ‘echte’ materialen en naast spel daadwerkelijk gaan ontdekken. Concreet betekent dit niet alleen kijken naar een plaatje van een fiets, maar ook naar de fietsenwinkel gaan en je eigen fiets meenemen. De inrichting van de ruimte wordt telkens aangepast aan het thema. Als er met een thema gewerkt wordt, is dit goed zichtbaar in de groep. Documenteren hierbij is erg belangrijk; door middel van foto’s, tekst en werkjes laten we zien waar de kinderen mee bezig zijn. Dit zorgt voor herkenning bij de kinderen en daarnaast kunnen zij trots aan hun ouders laten zien wat ze hebben gedaan of gemaakt. Ook kunnen medewerkers op het thema terugkomen door tekeningen erbij te pakken en terug te komen op wat de kinderen hebben gemaakt.

Leeftijdsgerichte activiteiten
Dagelijks worden binnen het thema leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Door het werken met het open-deuren-beleid, is hier meer ruimte voor. Er is speciale aandacht voor de baby’s, 3-plussers en 8-plussers. Gebruikmaken van elkaars kwaliteiten speelt bij het thematisch werken een grote rol. Zo kan een medewerker van de BSO, die gespecialiseerd is in Sport & Spel, een leuke sportdag organiseren op de dagopvang of een andere BSO. Of een medewerker van de dagopvang die over theater-/dramakwaliteiten beschikt, kan op de BSO samen met de kinderen een voorstelling maken, die later weer aan de kinderen op de dagopvang wordt getoond. Verbinding maken met de omgeving kan ook een rol spelen bij een thema. We gaan bijvoorbeeld met alle 3-plussers naar een verzorgingshuis bij het thema ‘oudere mensen’ en laten daar de bewoners voorlezen aan de kinderen. Door middel van kinderparticipatie, worden kinderen op de BSO betrokken bij het bedenken en uitvoeren van het thema.

Kinderopvang & ontwikkeling

Bekijk de video

Samen opvoeden

In samenspraak

Samen met ouders