Wennen

Wennen op het Kinderdagverblijf
Wij kijken erg uit naar de komst van jullie kind(eren) op ons kinderdagverblijf. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Daarvoor heeft het een vertrouwde omgeving met vertrouwde mensen om zich heen nodig. In de wenperiode werken we aan dat vertrouwen.

Eerst ontvang je van ons een brief waarin tips en adviezen worden gegeven, om de overgang van thuis naar het kinderdagverblijf zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarna wordt er altijd een afspraak gemaakt met de ouders voor een intakegesprek. Deze intake is tevens het eerste wenmoment. In dit gesprek, dat plaatsvindt op de eigen groep, horen we graag jullie wensen met betrekking tot de verzorging van jullie kind(eren). Ondertussen kan het kind in de groep alvast de omgeving verkennen en ook kennismaken met de medewerkers die straks de verzorging op zich gaan nemen. We praten met jullie over de gewoontes en de rituelen van jullie kind, zoals bijvoorbeeld; de slaaphouding; de knuffel; wel of geen speen; hoe wordt het kind het best getroost; hoe reageert het op andere kinderen? Natuurlijk praten we ook over de praktische zaken zoals slapen en eten/voeding. Alles wat wij moeten weten over het kind om het zo prettig mogelijk te begeleiden, kun je aan ons kwijt in dit gesprek. Ook vertellen wij hoe het allemaal werkt op de groep, bijvoorbeeld: wat is het dagritme van de groep; wat doen we bij ziekte?

De tweede wendag is meestal een ochtend. Je brengt je kind rond 09.00. Daarna ben je welkom om nog even te blijven. Dan neem je afscheid en gaat de dag beginnen op de groep. De derde wendag duurt doorgaans tot een uur of drie. Je kindje blijft dan voor het eerst slapen. De vierde wendag is meestal de eerste `echte` dag. Zo raakt je kind stap voor stap gewend aan ons en aan de omgeving. De meeste kinderen voelen zich al aardig thuis na vier wendagen. Soms gaat het wennen heel goed en soms duurt het wat langer. In overleg met ons kan een wenperiode op maat worden geboden.


Wennen op de BSO
Het is voor elk kind een spannende gebeurtenis om nieuw in een bestaande groep te komen. We hebben dan ook altijd veel aandacht voor een kind dat nieuw in de groep komt. Zowel voor de kinderen die doorstromen vanuit het kinderdagverblijf als voor de kinderen die nieuw bij ons komen, verzorgen we een passende wenperiode. Onze pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen daarin zorgvuldig. Er vindt altijd een intakegesprek plaats. Ook nodigen wij je uit om mee te gaan wanneer we je kind voor de 1e keer ophalen van school. Het is prettig om te zien hoe dit gaat en voor je kind voelt het veilig om de eerste keer door een bekende naar de BSO begeleid te worden. Vervolgens doet je kind mee met het normale ritme van de middag, en ga jij een uurtje of langer de deur uit. Als alles goed is gegaan halen wij de volgende keer je kind uit school. Het is dan wel prettig als je je kind nog wat vroeger ophaalt. Dan hebben we tijd om nog even te bespreken hoe het is gegaan. Meestal voelen kinderen zich al aardig thuis na een of twee wendagen. Soms gaat het wennen heel goed en soms duurt het wat langer. In overleg met ons kan een wenperiode op maat worden geboden.

Tijdens het wennen houden wij je goed op hoogte, dit doen we onder andere met onze 'De Kleine Wereld-app'. Wij kunnen u berichtjes of zelfs foto’s sturen. Ook nodigen wij je uit om zo vaak als je daaraan behoefte hebt, ons te bellen om te vragen hoe het gaat.

Kinderopvang & ontwikkeling

Bekijk de video

Samen opvoeden

In samenspraak

Samen met ouders