Je kind wordt ziek

Wat als je kind ziek wordt?

Zieke kinderen hebben over het algemeen rust nodig, of ze nu koorts hebben of niet. Zij voelen zich over het algemeen lekkerder thuis in hun eigen omgeving dan in een groep. Wanneer wij gedurende de dag merken dat een kind verhoging krijgt of zelfs koorts, of wanneer het kind zich zichtbaar niet lekker voelt, dan nemen wij altijd contact op met de ouders. Afhankelijk van hoe het kind zich voelt, (heeft het absoluut rust nodig of vermaakt het zich nog wel goed?) spreekt de pedagogisch medewerker met de ouders af hoe te handelen. Het kan zijn dat we de ouders adviseren hun kind op te halen, maar het kan ook zijn dat we het kind lekker op de bank laten liggen onder een dekentje. Wanneer een kindje koorts heeft (38,5 of hoger) verzoeken wij de ouders het kind te komen ophalen. Meestal is een kind dan ook echt niet lekker en voelt het zich niet op zijn plek in de groep. Wij adviseren ouders om hun kind 24 uur koortsvrij thuis te houden om zo goed te kunnen herstellen. De fase van tanden of kiezen krijgen bij de allerjongsten, gaat vaak gepaard met koorts, rode wangen en zurige ontlasting. De koorts hierbij is vaak een momentopname en die komt en gaat. Vaak vragen wij ouders toch eerder te komen omdat een kind er meestal wel last van heeft. Uiteraard mogen de kinderen de volgende dag komen.

De Kleine Wereld volgt de informatie en adviezen van het RIVM ten aanzien van het handelen bij de veelvoorkomende infectieziekten. Deze informatie is te lezen in Gezondheidsrisico's in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.

Medische gegevens
Wij houden de algemene en specifieke medische gegevens van de kinderen bij. Daar horen bijvoorbeeld ook de afspraken over medicijnen bij. Wij werken met een zogeheten 'verklaring medicijngebruik', deze moet ingevuld worden aan de hand van door een huisarts voorgeschreven medicatie of zelfzorggeneesmiddelen. Ouders vullen dit formulier in als hun kind medicatie nodig heeft. Wij geven alleen medicijnen die door een arts wordt voorgeschreven. Wij dienen geen zetpillen of paracetamol toe om koorts te onderdrukken.

Kinderopvang & ontwikkeling

Bekijk de video

Samen opvoeden

In samenspraak

Samen met ouders