Klachtenregeling

‘Wij doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen’
Wij doen er alles aan om die uitspraak na te komen. Maar het zou kunnen zijn dat je als ouder toch iets anders van ons krijgt dan je verwacht. Soms leidt dat tot een compliment, maar het kan ook tot een klacht leiden. Wij doen er alles aan om die verschillen in verwachting boven tafel te krijgen, alleen dan kunnen wij onze dienstverlening immers verbeteren. Dat betekent dat we ouders vragen om feedback, bijvoorbeeld in de evaluatiegesprekken, en dat wij hen uitnodigen om zaken ter verbetering aan te geven.

Onze interne klachtenprocedure schrijft voor dat er bij een klacht altijd een klachtformulier wordt ingevuld en dat de klacht in behandeling wordt genomen op basis van ons klachtenreglement. Mochten ouders de keuze willen maken voor een externe klachtenprocedure, is dat natuurlijk ook mogelijk. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Ook wordt eenmaal per twee jaar door een onafhankelijk extern onderzoeksbureau een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waarin ouders hun mening kunnen geven over de kwaliteit van de dienstverlening van De Kleine Wereld. De ouders worden door een mededelingsbrief op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het onderzoek.

Benieuwd naar de mogelijkheden bij jou in de buurt?

Bekijk onze vestigingen