Kwaliteit en Veiligheid

Wet Kinderopvang
Kwaliteit en veiligheid zijn twee belangrijk peilers van onze opvang. De Kleine Wereld volgt de Wet Kinderopvang ten aanzien van veiligheid, hygiëne en gezondheid. We zijn ons erg bewust van de kwetsbaarheid van je kind en besteden daarom veel aandacht aan de veiligheid. Er bestaat een sterke samenhang tussen veiligheid, hygiëne en gezondheid. Specifiek voor het bewaken van de hygiëne en de gezondheid van je kind, houden de pedagogisch medewerkers zich aan de richtlijnen van de GGD.
Bovendien werkt De Kleine Wereld volgens een 'kwaliteitsmanagementsysteem'.

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
Alle kinderopvangcentra moeten geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Als een kinderopvangcentrum niet geregistreerd is en dus geen vergunning heeft, kan de gemeente een boete opleggen.

4 Ogen en Oren
De Kleine Wereld hanteert het 4-ogen-en-orenprincipe. Dit betekent dat er altijd minimaal twee volwassenen, in een bepaalde vorm, toezicht moeten houden op kinderen op de kinderdagverblijven. Een pedagogisch medewerker is in principe niet alleen met één of meer kinderen binnen of buiten, zonder dat iemand hem/haar kan zien en/of horen. Dit in navolging van de commissie Gunning.

De vestigingen van De Kleine Wereld zijn zodanig gebouwd dat er goed zicht is op de eigen groep, de buurgroep, de badkamer en slaapruimte. De (groeps)ruimtes zijn transparant met veel glas, de deuren staan altijd open tijdens pauzetijd en in de slaapkamers zijn babyfoons aanwezig. Op de vestigingen wordt er gewerkt volgens het open-deurenbeleid, waarbij de deuren van de groepsruimtes letterlijk en figuurlijk openstaan gedurende een groot deel van de dag. Daarnaast heerst er binnen De Kleine Wereld een open leercultuur, waarbij medewerkers feedback- en communicatietrainingen krijgen en elkaar aanspreken op gedrag. Het volledige beleid kunt u hier vinden.

Selectie en screening
Elke nieuwe medewerker (inclusief oproepkrachten) screenen we uitgebreid. We houden minimaal twee gesprekken met sollicitanten en houden een referentiecheck bij twee organisaties. Voor zover mogelijk, vragen we ook referenties op bij stagiairs.
In het arbeidsvoorwaardengesprek nemen we de gedragscode en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling door en nieuwe medewerkers tekenen ervoor dat zij zich hiernaar zullen gedragen. Een geldige Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is verplicht om aan het werk te kunnen gaan bij De Kleine Wereld, waarna een continue screening plaatsvindt.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Benieuwd naar de mogelijkheden bij jou in de buurt?

Bekijk onze vestigingen