- Meldcode kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Helaas komt kindermishandeling overal voor. Bij De Kleine Wereld werken we met de verplichte meldcode. Een stappenplan dat we kunnen gebruiken als er vermoedens of signalen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Aandachtsfunctionaris
Onder andere aan de kinderopvang wordt in het kader van de kwaliteitszorg de plicht opgelegd om deze meldcode te hanteren bij vermoeden of signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Één van de (verplichte) stappen van de wet meldcode is om een deskundig collega of aandachtsfunctionaris te consulteren. Dat impliceert dat die specifieke deskundigheid ook in huis aanwezig moet zijn. Al onze medewerkers worden regelmatig getraind waardoor we meerdere deskundigen in huis hebben. Daarnaast hebben we drie officieel hiervoor opgeleide Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling.

Aandachtfunctionaris binnen De Kleine Wereld:

 

Liselotte van Gelder:

Vestiging: Hilligaertstraat en Rustenburgerstraat

020-5308825 / 020-5308828

Liselotte@dekleinewereld.nl

 

Merel O'Carrol

Pedagogisch coach 

020-412 0633

merel@dekleinewereld.nl 

 

Chyma Althuis

Pedagogisch coach 

020-2805419

chyma@dekleinewereld.nl

 

Wanneer medewerkers zorgen om het kind hebben, worden deze altijd geuit naar de ouders. We gaan met ouders in gesprek met als doel om samen tot een oplossing te komen. In het belang van het kind is er consultatie mogelijk met interne medewerkers, zoals de vestigingsmanager, de pedagoog, de aandachtsfunctionaris of een collega. Daarnaast is het noodzakelijk om samenwerking aan te gaan met andere extern betrokken professionals, om zo goed mogelijk in beeld te krijgen wat er speelt en een goed plan van aanpak te kunnen maken. Uiteraard word je als ouder betrokken in dit proces.

Vertrouwenspersoon
Natuurlijk kun je met al je vragen terecht bij de (assistent-)vestigingsmanager, maar het kan voorkomen dat je het prettiger vindt om met iemand buiten de vestiging te praten als je ergens mee zit. Het kan gaan om allerlei zaken waarvan je het belangrijk vindt dat deze vertrouwelijk besproken kunnen worden, de gespreksonderwerpen zijn bewust niet afgebakend. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en zal nooit iets ondernemen zonder dat je daarmee hebt ingestemd. Voor vertrouwelijke zaken kun je terecht bij onze medewerkers: 

Kitty Boendemaker kitty@dekleinewereld.nl

Merel O’Carroll      merel@dekleinewereld.nl

Sefika Özdemir     sefika@dekleinewereld.nl

 

Benieuwd naar de mogelijkheden bij jou in de buurt?

Bekijk onze vestigingen