DKW stapt in De Kleine Reus

IKC DKR

Vanaf medio 2017 zal De Kleine Wereld de BSO in IKC (Integraal Kindcentrum) De Kleine Reus in het centrum van Amsterdam organiseren. Na een tenderprocedure waarin organisaties een plan konden indienen zijn wij door de selectiecommissie verkozen 150 kindplaatsen en een team van circa 25 mensen over te nemen.

We zien uit naar een mooie samenwerking met school, dagverblijf en peuterspeelzaal. Alle disciplines rondom het kind worden vanuit 2 tegenover elkaar liggende locaties aangeboden. Onze inzet is om een hele prettige plek voor kinderen na school te creëren, door hecht samen te werken met onze IKC partners te zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen en met een compleet dagarrangement ouders te helpen om hun zorgtaken en werk beter te kunnen laten combineren.