• Hoera een nieuwe website!

  • Hoera een nieuwe website!

  • Hoera een nieuwe website!

  • Hoera een nieuwe website!

  • Hoera een nieuwe website!

  • Hoera een nieuwe website!

Hero cirkel Hero dots

KDV
opvang
voor jouw kind.

De Kleine Wereld een wereld op zich waar kinderen  de mogelijkheid krijgen zich optimaal te ontwikkelen in een veilige, vertrouwde en liefdevolle omgeving. In een huiselijke sfeer stimuleren we de natuurlijke nieuwsgierigheid, en geven we je kind individuele aandacht.

Afbeelding cirkel Afbeelding vorm
Hero cirkel Afbeelding vorm

Onze
KDV
opvang

Bij de kinderdagopvang (0 – 4 jaar) vangen we de kinderen op in verticale en horizontale groepen.

Deze stabiele omgeving maakt het mogelijk dat je kind zich veilig kan ontwikkelen en banden op kan bouwen. Kinderen onderling kunnen elkaar ook veiligheid bieden.

Ieder kind op het kinderdagverblijf wordt opgevangen in een eigen groep; de zogeheten stamgroep. De stamgroep is de plek waar de kinderen hun vaste eet- en slaapmomenten hebben. Gedurende de dag zijn er verschillende momenten dat een kind niet op zijn eigen stamgroep is. Bijvoorbeeld tijdens de breng- en haalmomenten, het buiten spelen en open deuren beleid.

Een fijne huiselijke ruimte en een vaste dagindeling geven je kind een veilig en vertrouwd gevoel. Dat is nodig voor een kind om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Activiteiten
bij het
KDV

Alle activiteiten die we doen dragen bij aan de ontwikkeling van je kind. De afwisseling en variatie in het aanbod van activiteiten is belangrijk om spelenderwijs alle ontwikkelingsgebieden aan bod te laten komen. Denk hierbij aan de sociaal-emotionele-, motorische-, taal-, cognitieve-, zintuiglijke- en creatieve ontwikkeling. Het kind kan op zijn eigen niveau meedoen aan het thema. We zorgen ervoor dat een activiteit zo opgezet wordt, dat kinderen van verschillende ontwikkelingsniveaus ermee kunnen werken. En vooral bieden we kinderen de ruimte om op hun eigen manier bezig te zijn. Doordat thema’s goed aansluiten bij hun belevingswereld kunnen kinderen fantasiespel ontwikkelen en allerlei nieuwe begrippen en woorden leren.

 

Afbeelding cirkel Afbeelding vorm

Baby's
bij
De Kleine Wereld

Een baby is competent en krachtig maar ook sterk afhankelijk van volwassenen. Een zorgzame en betrouwbare relatie met de pedagogisch medewerkers is daarom belangrijk. Een baby volgt een eigen ritme waarop het ritme in de groep moet worden afgestemd. Wij zijn hierin kindvolgend en volgen zoveel als mogelijk, in overleg met ouders, het ritme van thuis. Dit zorgt voor een zo laag mogelijk stressniveau bij de baby -ze hebben behoefte aan een vertrouwde en voorspelbare omgeving. Naarmate het kind ouder wordt en meedoet met eetmomenten, gaan wij in overleg met ouders het ritme aanhouden van de groep.

pedagogische
visie

Lees hier meer over ons pedagogisch beleid en de manier waarop we ons beleid in de praktijk brengen.

Pedagogisch beleid

 

Proef de
KDV
Sfeer

Afbeelding vorm

Meer
weten

Een specifieke vraag? Neem gerust contact met ons op voor persoonlijk advies.

020 – 4120633

Hero cirkel Afbeelding vorm

Onze
Vestigingen

Naast goede opvang, is het vinden van kinderopvang in de buurt van waar je woont of werkt prettig, in verband met de logistiek van het brengen en halen.

BEKIJK ONZE VESTIGINGEN

“De Kleine Wereld voelt voor mij elke dag als thuiskomen en de plek waar kinderen, ouders en medewerkers mogen zijn wie ze zijn. ”

Cindy
vve medewerker KDV Juliana Dots

Achtergrond afbeelding

“ Wij kennen De Kleine Wereld al jaren. De medewerkers zijn allemaal erg betrokken, professioneel en lief maken altijd tijd voor een fijne overdracht en een praatje. Wij zijn er heel blij mee. ”

Sandra Dierx
Ouder bij KDV/VVE vestiging Juliana Dots

Achtergrond afbeelding

“Samen bijdragen aan een omgeving waar kinderen de ruimte krijgen om te ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn, Dat is De Kleine Wereld! ”

Sonja
Assistent Vestigingsmanager De Horizon Dots

Achtergrond afbeelding
Achtergrond afbeelding