Hero cirkel Hero dots

Neem
contact
op.

Wil je meer weten over onze opvang of een keertje langskomen? Je bent van harte welkom. Je kunt contact opnemen en of een rondleiding aanvragen.

Afbeelding cirkel Afbeelding vorm

Onze
contact
gegevens

De contact gegevens van de verschillende vestigingen vind je op de specifieke vestigingen pagina’s. Een andere vraag? Neem gerust contact met ons op voor persoonlijk advies.

020 – 4120633

Voor vragen rondom plaatsingen, contracten en uw status op de wachtlijst kunt u mailen naar: planning@dekleinewereld.nl

Stuur
ons een
bericht

Veelgestelde
vragen

Voor informatie over incasso data en andere betalingsvragen verwijzen wij u door naar onze algemene betalingsvoorwaarden. 

Mocht u er niet uit komen neem dan contact met ons op.

 

Deze kan je berekenen op de officiële site van de belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Kinderopvang toeslag aanvragen is een eigen verantwoordelijk die door beide of een van de ouders moeten worden aangevraagd via de belastingdienst. De Kleine Wereld is hiervoor niet verantwoordelijk.

Wanneer je besluit om voor Kinderopvang of Buitenschoolse opvang te kiezen kun je kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aanvragen. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. De hoogte van deze toeslag is het gezamenlijke bruto verzamel inkomen en het aantal kinderen binnen je gezin wat gebruik maakt van kinderopvang.

Deze bijdrage is daarnaast ook afhankelijk van de kosten van de opvang en hoeveel uren je als ouder(s) werkt.

Om in aanmerking te komen voor kinderopvang zijn er een aantal voorwaarden:

· Inwonende kinderen staan ingeschreven op het woonadres van de ouder(s)

· Jij als ouder of je toeslagpartner betaalt de kosten voor de opvang

· Beide ouders/verzorgers werken of krijgen een UWV of gemeente bijdrage op grond van de Wet Kinderopvang.

lees hier meer over kinderopvangtoeslag

 

Contracten kunnen niet tijdelijk worden gepauzeerd

Contracten moeten worden opgezegd per mail, mondeling is dit niet mogelijk. De Kleine Wereld hanteert een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen kan voor het eind van de maand of voor de 16e van de maand en de overeenkomst loopt dan tot het eind van de komende maand of tot de 15e van de komende maand. Het is belangrijk om hierbij de kinderopvangtoeslag tijdig op te zeggen om onnodige terugbetalingen te voorkomen. 

Gewenste wijzigingen in contractdagen kun je via een mail aan planning@dekleinewereld.nl  doorgeven.  De planner checkt aan de  hand van de mail of er mogelijkheden zijn om de dagen te wijzigen en stuurt  bij mogelijkheden een wijziging overeenkomst.   

Een volgend kind schrijf je in via de website. Zodra wij de aanmelding in goede orde hebben ontvangen, krijgt u van ons een bevestiging van de aanmelding. 

Inschrijven

Bij de plaatsing van een tweede   kind  bieden wij geen korting. Wel krijgen broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen voorrang op de wachtlijst, zodra een tweede kindje wordt aangemeld proberen wij hier rekening mee te houden in de planning.  Het is belangrijk een kindje zo spoedig mogelijk aan te melden zodat er ook daadwerkelijk rekening mee gehouden kan worden in de planning en zal er altijd gekeken worden naar de haalbaarheid van het verzoek. Wanneer een kindje op zeer korte termijn geplaatst moet worden is de kans groot dat dit niet haalbaar is binnen de planning. We proberen zoveel mogelijk te voldoen aan de wensen van het plaatsing verzoek, maar het kan voorkomen dat de gewenste dagen per de gewenste ingangsdatum niet meteen beschikbaar zijn. Ouders mogen tevens een voorkeur voor een groep aangeven en ook hieraan proberen we tegemoet te komen, maar kunnen wij geen garantie bieden. 

Aan het begin van het jaar en tijdens het intakegesprek wordt de sluitingskalender gecommuniceerd via onze ouderapp. We zijn gesloten op nationale feestdagen en twee academie dagen. Voor alle sluitingsdatums geldt dat deze niet geruild kunnen worden voor een andere opvangdag. De kosten hiervan zijn berekend in het vaste uurtarief.  

lees hier meer over de tarieven en openings/sluitingsdagen

Bij De Kleine Wereld werken we met verschillende groepen, op het KDV werken we het meest met verticale groepen dit zijn groepen waar kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar worden opgevangen. Tevens zijn er op sommige locaties  babygroepen en een twee plus groep op deze groepen worden ook kinderen met een VVE indicatie opgevangen en bieden we een VVE programma aan. 

Bij de BSO werken we met zowel met horizontale groepen en verticale groepen.  Tijdens een rondleiding op de vestiging zal de manager vertellen welke groepen er aanwezig zijn.

 

All-in BSO-contracten zijn tevens inclusief studie en marge dagen, dit betekent dat vakanties en studie en marge dagen binnen het pakket vallen.

Extra dagen of ruildagen kunt u aanvragen via onze Ouderapp. De leidinggevende of pedagogisch medewerker van de vestiging kan via de app een aanvraag goedkeuren bij voldoende ruimte op de groep of afwijzen wanneer de groepsgrootte een extra kind niet toelaat. De ouder krijgt hiervan een bericht.

Bij De Kleine Wereld vinden we het belangrijk dat we de kinderen een stabiele omgeving bieden waarin ze zich veilig voelen.

Wanneer u wel alvast uw kindje wil aanmelden maar nog niet precies weet per wanneer u opvang wenst en hoeveel dagen u daadwerkelijk zou willen afnemen is het verstandig uw kindje aan te melden per de vroegst mogelijke datum en het grootst aantal dagen dat u denkt nodig te hebben. Dit kunt u gaandeweg wanneer u hier meer zicht op heeft altijd bij ons wijzigen.

Er zijn bij het plaatsen en plannen van kinderen verschillende factoren die meespelen bij het plaatsen van een kind op de wachtlijst.  Dit zijn de (combinatie van de gewenste dagen en startdatum, leeftijd van het kind, en opzeggingen van kinderen die al geplaatst zijn.  We houden hierbij altijd rekening met de beroepskracht-kindratio  In sommige situaties krijgen kinderen voorrang zoals het plaatsen van broertjes en zusjes van al eerder geplaatste kinderen. Dit is onze interne wachtlijst. Zodra er een plek beschikbaar is nemen wij contact met jullie voor de verdere afhandeling van het contract. We streven ernaar zoveel mogelijk kinderen een plekje te geven binnen De Kleine Wereld.

Inschrijven kan vrijblijvend en kosteloos bij ons via de website. In het inschrijfformulier kunt u wensen en mogelijkheden aangeven. Zodra wij het formulier hebben ontvangen krijgt u van ons een automatische bevestiging waarna er z.s.m. contact met u wordt opgenomen door onze frontoffice.

Zij zullen samen met u alle nodige gegevens doorlopen en u daarna eventueel op onze wachtlijst plaatsen. Dit kan voorkomen als er nog geen directe beschikbaarheid is op de gevraagde locatie.

Na het bespreken van de mogelijkheden beschikken wij over alle goede informatie om u kind op de wachtlijst te zetten of het contract af te sluiten.

 

Ik heb een vraag over de betalingen.

Voor informatie over incasso data en andere betalingsvragen verwijzen wij u door naar onze algemene betalingsvoorwaarden. 

Mocht u er niet uit komen neem dan contact met ons op.

 

Waar kan ik mijn kinderopvangtoeslag berekenen?

Deze kan je berekenen op de officiële site van de belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Gaat de aanvraag van kinderopvangtoeslag automatisch via De Kleine Wereld?

Kinderopvang toeslag aanvragen is een eigen verantwoordelijk die door beide of een van de ouders moeten worden aangevraagd via de belastingdienst. De Kleine Wereld is hiervoor niet verantwoordelijk.

Wat is kinderopvangtoeslag en heb ik daar recht op?

Wanneer je besluit om voor Kinderopvang of Buitenschoolse opvang te kiezen kun je kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aanvragen. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. De hoogte van deze toeslag is het gezamenlijke bruto verzamel inkomen en het aantal kinderen binnen je gezin wat gebruik maakt van kinderopvang.

Deze bijdrage is daarnaast ook afhankelijk van de kosten van de opvang en hoeveel uren je als ouder(s) werkt.

Om in aanmerking te komen voor kinderopvang zijn er een aantal voorwaarden:

· Inwonende kinderen staan ingeschreven op het woonadres van de ouder(s)

· Jij als ouder of je toeslagpartner betaalt de kosten voor de opvang

· Beide ouders/verzorgers werken of krijgen een UWV of gemeente bijdrage op grond van de Wet Kinderopvang.

lees hier meer over kinderopvangtoeslag

 

Kunnen contracten tijdelijk worden gepauzeerd?  

Contracten kunnen niet tijdelijk worden gepauzeerd

Hoe kan ik opzeggen en wanneer loopt een contract automatisch af ? 

Contracten moeten worden opgezegd per mail, mondeling is dit niet mogelijk. De Kleine Wereld hanteert een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen kan voor het eind van de maand of voor de 16e van de maand en de overeenkomst loopt dan tot het eind van de komende maand of tot de 15e van de komende maand. Het is belangrijk om hierbij de kinderopvangtoeslag tijdig op te zeggen om onnodige terugbetalingen te voorkomen. 

Ik wil andere contractdagen, hoe geef ik dat door?  

Gewenste wijzigingen in contractdagen kun je via een mail aan planning@dekleinewereld.nl  doorgeven.  De planner checkt aan de  hand van de mail of er mogelijkheden zijn om de dagen te wijzigen en stuurt  bij mogelijkheden een wijziging overeenkomst.   

Hoe schrijf ik mijn tweede of volgende kind in ?

Een volgend kind schrijf je in via de website. Zodra wij de aanmelding in goede orde hebben ontvangen, krijgt u van ons een bevestiging van de aanmelding. 

Inschrijven

Krijg ik bij een tweede kind korting en heeft deze voorrang op de wachtlijst? 

Bij de plaatsing van een tweede   kind  bieden wij geen korting. Wel krijgen broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen voorrang op de wachtlijst, zodra een tweede kindje wordt aangemeld proberen wij hier rekening mee te houden in de planning.  Het is belangrijk een kindje zo spoedig mogelijk aan te melden zodat er ook daadwerkelijk rekening mee gehouden kan worden in de planning en zal er altijd gekeken worden naar de haalbaarheid van het verzoek. Wanneer een kindje op zeer korte termijn geplaatst moet worden is de kans groot dat dit niet haalbaar is binnen de planning. We proberen zoveel mogelijk te voldoen aan de wensen van het plaatsing verzoek, maar het kan voorkomen dat de gewenste dagen per de gewenste ingangsdatum niet meteen beschikbaar zijn. Ouders mogen tevens een voorkeur voor een groep aangeven en ook hieraan proberen we tegemoet te komen, maar kunnen wij geen garantie bieden. 

Zijn er sluitingsdagen en kun je deze ruilen voor een andere dag?  

Aan het begin van het jaar en tijdens het intakegesprek wordt de sluitingskalender gecommuniceerd via onze ouderapp. We zijn gesloten op nationale feestdagen en twee academie dagen. Voor alle sluitingsdatums geldt dat deze niet geruild kunnen worden voor een andere opvangdag. De kosten hiervan zijn berekend in het vaste uurtarief.  

lees hier meer over de tarieven en openings/sluitingsdagen

Werken jullie met verticale of horizontale groepen?

Bij De Kleine Wereld werken we met verschillende groepen, op het KDV werken we het meest met verticale groepen dit zijn groepen waar kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar worden opgevangen. Tevens zijn er op sommige locaties  babygroepen en een twee plus groep op deze groepen worden ook kinderen met een VVE indicatie opgevangen en bieden we een VVE programma aan. 

Bij de BSO werken we met zowel met horizontale groepen en verticale groepen.  Tijdens een rondleiding op de vestiging zal de manager vertellen welke groepen er aanwezig zijn.

 

Zijn BSO-contracten inclusief hele dagen opvang tijdens studiedagen en/of schoolvakanties?

All-in BSO-contracten zijn tevens inclusief studie en marge dagen, dit betekent dat vakanties en studie en marge dagen binnen het pakket vallen.

Hoe gaan jullie om met ruilen en extra dagen? 

Extra dagen of ruildagen kunt u aanvragen via onze Ouderapp. De leidinggevende of pedagogisch medewerker van de vestiging kan via de app een aanvraag goedkeuren bij voldoende ruimte op de groep of afwijzen wanneer de groepsgrootte een extra kind niet toelaat. De ouder krijgt hiervan een bericht.

Ik weet nog niet hoeveel dagen ik wil en is het mogelijk om flexibele dagen af te nemen? 

Bij De Kleine Wereld vinden we het belangrijk dat we de kinderen een stabiele omgeving bieden waarin ze zich veilig voelen.

Wanneer u wel alvast uw kindje wil aanmelden maar nog niet precies weet per wanneer u opvang wenst en hoeveel dagen u daadwerkelijk zou willen afnemen is het verstandig uw kindje aan te melden per de vroegst mogelijke datum en het grootst aantal dagen dat u denkt nodig te hebben. Dit kunt u gaandeweg wanneer u hier meer zicht op heeft altijd bij ons wijzigen.

Waarom kom ik op de wachtlijst en wat is de verwachte wachttijd? 

Er zijn bij het plaatsen en plannen van kinderen verschillende factoren die meespelen bij het plaatsen van een kind op de wachtlijst.  Dit zijn de (combinatie van de gewenste dagen en startdatum, leeftijd van het kind, en opzeggingen van kinderen die al geplaatst zijn.  We houden hierbij altijd rekening met de beroepskracht-kindratio  In sommige situaties krijgen kinderen voorrang zoals het plaatsen van broertjes en zusjes van al eerder geplaatste kinderen. Dit is onze interne wachtlijst. Zodra er een plek beschikbaar is nemen wij contact met jullie voor de verdere afhandeling van het contract. We streven ernaar zoveel mogelijk kinderen een plekje te geven binnen De Kleine Wereld.

Ik wil mij inschrijven bij De Kleine Wereld. Hoe doe ik dat?

Inschrijven kan vrijblijvend en kosteloos bij ons via de website. In het inschrijfformulier kunt u wensen en mogelijkheden aangeven. Zodra wij het formulier hebben ontvangen krijgt u van ons een automatische bevestiging waarna er z.s.m. contact met u wordt opgenomen door onze frontoffice.

Zij zullen samen met u alle nodige gegevens doorlopen en u daarna eventueel op onze wachtlijst plaatsen. Dit kan voorkomen als er nog geen directe beschikbaarheid is op de gevraagde locatie.

Na het bespreken van de mogelijkheden beschikken wij over alle goede informatie om u kind op de wachtlijst te zetten of het contract af te sluiten.