Hero cirkel Hero dots

Krachtig
sociaal
kind.

“Je mag zijn zoals je bent, om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn.
En je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd.”

Je kind krijgt bij De Kleine Wereld de kans zich spelenderwijs te ontwikkelen tot een gelukkig, krachtig en sociaal vaardig mens. Om zo’n hoge standaard waar te kunnen maken, moet je wel wat in huis hebben.

 

Hero cirkel Afbeelding vorm

Samen
met
ouders

Als je bij ons binnenloopt moet het meteen goed voelen, het moet kloppen. Het is een gevoel dat misschien moeilijk te omschrijven is, maar je weet wat wij bedoelen als je het hebt ervaren. Alleen met die klik kunnen wij de opvang verzorgen die bij jullie past. We zijn ons er van bewust dat een vertrouwensrelatie moet groeien. En toch moet je vanaf moment één je kind met een gerust hart durven achterlaten bij een van onze medewerkers.

En, zeker in het begin is het helemaal niet raar als je soms denkt, zal het goed gaan, vergeten ze niet dat… Bel ons gerust, wij staan je graag te woord. Op alle vestigingen vind je betrokken en bevlogen medewerkers die vol passie met de kinderen werken en open en eerlijk communiceren met ouders.

Ervaring en
kennis

Onze medewerkers werken vanuit hun kennis over kinderen, onze jarenlange ervaring en de inspiratie uit het gedachtengoed van 4 deskundigen.

Afbeelding cirkel Afbeelding vorm

Kracht
van het
kind

Om te beginnen is er Loris Malaguzzi, grondlegger van de pedagogiek uit Reggio Emilia. Zijn uitgangspunt is de kracht van ieder kind. Ieder kind gaat vanaf zijn geboorte op zoek naar contact met de mensen en de wereld om hem heen. Kinderen zijn competent en creatief. Door goed naar hen te kijken en te luisteren, ontdekken we wat hen bezighoudt en wat ze nodig hebben. Dit principe komt dagelijks in ons werk tot uiting. In de praktijk houdt het in dat de kinderen veel ruimte krijgen om zelf te ontdekken en zelf keuzes te maken. Veel vrijheid dus! In plaats van de kinderen bezig te houden, worden de kinderen gemotiveerd om zelf te ontdekken.

Serieus
nemen van
het kind

Thomas Gordon is een toonaangevend ontwikkelingspsycholoog. Zijn theorie is gebaseerd op het principe dat kinderen serieus genomen moeten worden, omdat zij prima in staat zijn zelf hun problemen op te lossen, als ze daartoe maar de kans krijgen. Communicatie en goede onderlinge relaties tussen kinderen en volwassenen zijn cruciaal. Kinderen zijn gelijkwaardig in relaties. Kinderen kunnen goed aangeven wat ze willen; met of zonder woorden. Gordon’s manier van actief luisteren en respectvol inspelen op behoeften van het kind zijn zichtbaar in onze manier van werken.

Leren
door
ervaren

Ten slotte is er het gedachtegoed van de pedagoog en onderwijzer Céleste Freinet. Het kind en zijn van nature aanwezige drang om de omringende wereld te onderzoeken, vormen het uitgangspunt van de Freinet-pedagogiek. Kinderen leren door te ervaren, te ontdekken en te beleven. In het kinderdagverblijf betekent dit dat de kinderen naast spelen met speelgoed en vriendjes, zich moeten kunnen bezighouden met de dagelijkse organisatie in het kinderdagverblijf.

Hero cirkel Afbeelding vorm

Geliefd
en
veilig

Emmi Pikler was een Hongaarse kinderarts. Zij ging ervan uit dat alle baby’s leergierig en nieuwsgierig worden geboren en zich het beste ontwikkelen wanneer de ontwikkeling een natuurlijk verloop krijgt. Zij stelde dat wanneer kinderen ontdekken en leren in hun eigen tempo en op hun eigen manier, ze beter leren zitten, staan, praten en denken. Vrij bewegen, vrij spel en een respectvolle verzorging zijn de sleutelwoorden in de visie van Emmi Pikler. Door de inzet van Pikler creëert de medewerker met elk kind een onzichtbaar lijntje dat maakt dat elke kind zich geliefd en veilig voelt en daardoor ook zelf gaat ontdekken en spelen. 

Afbeelding cirkel Afbeelding vorm
Hero cirkel Afbeelding vorm

Ruimte
als
3e pedagoog

Bij De Kleine Wereld besteden wij zorg aan de ruimtes waarin wij kinderen opvangen. De groepsruimte worden dan ook wel de derde pedagoog genoemd, dit betekent dat de ruimte ondersteunend is aan de werkzaamheden van de beroepskrachten. De groep is zo ingericht dat ieder kind op ontdekkingstocht kan en er van nature rust ontstaat.  Onze groepen zijn ingericht  met rustige kleuren, hout en ander natuurlijk materiaal. We doen dit zodat de kinderen zo min mogelijk prikkels ervaren van de inrichting.

Het is belangrijk voor de emotionele veiligheid van een kind dat het kind zich kan oriënteren in de ruimte. Daarvoor hebben ze concrete aanknopingspunten nodig in de ruimte -kinderen voelen hierdoor de veiligheid om de omgeving te verkennen.

 

Meer
weten

Kom je een keer langs? We vertellen je graag meer over ons pedagogisch beleid en de manier waarop we ons beleid in de praktijk brengen